Index of /online/qtsdkrepository/mac_x64/desktop/qt5_515_preview/


../
preview.qt.qt5.515/                19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.clang_64/            19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.debug_info/           19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtcharts/            19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtdatavis3d/          19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtlottie/            19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtnetworkauth/         19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtpurchasing/          19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtquick3d/           19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtquicktimeline/        19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtscript/            19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtvirtualkeyboard/       19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtwebengine/          19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.qtwebglplugin/         19-Nov-2020 10:38          -
preview.qt.qt5.515.src/              19-Nov-2020 10:38          -
2020-11-13-0652_meta.7z              19-Nov-2020 10:38        1555
Updates.xml                    19-Nov-2020 10:38        10367